I 2014 stiftede Halberg i samarbejde med familien Gundersen i Assens en investeringsforening. Begge familier havde i årtier forvaltet individuelle porteføljer af værdipapirer og var i stigende grad blevet utilfredse med det høje omkostningsniveau i landets eksisterende investeringsforeninger. Da begge familier brugte masser af tid og ressourcer på at forvalte deres respektive aktieporteføljer, blev det besluttet at etablere en investeringsforening med en målsætning om at levere et kvalitetsprodukt til cirka halvdelen af den pris, banksektoren tager sig betalt for at forvalte de danske opspareres formue.

Med børsnoteringen af Halberg-Gundersen Invest Globale Aktier i januar 2015, har famlierne sået et frø, og det er nu op til Halbergs medarbejdere i Svendborg at bevise, at familiernes langsigtede og industrielle tilgang til aktieinvestering vil bære frugt på den lange bane. Omkostninger lykkedes det at få ned under 1 procent årligt, og formuen er i foråret 2016 nået op på 265 mio. kr.

Læs mere på www.halberg-gundersen.dk