PRESSEMEDDELELSE

Svendborg, den 22. september 2014

Fremgang på både top- og bundlinje hos familieejede Halberg A/S

2013/14 årsregnskabet fra Halberg A/S i Svendborg byder på vækst i både hjemmemarked og eksport inden for kerneforretningen, som er produktion og salg af pibetobak via Mac Baren Tobacco Company A/S. Da forrige års opkøb af den amerikanske pibetobaksfabrik Sutliff desuden har fuld effekt i tallene, er omsætningen øget med 14,6 procent, mens resultatet før skat i tobaksforretningen er steget med hele 48 % til 25 mio. kr.

På koncernniveau stiger resultatet før skat, påvirket af et fornuftigt afkast på selskabets værdipapirbeholdning, med 18,7 %, hvilket koncernchef Per Buch anser for tilfredsstillende.

”Vi har fremgang i et faldende marked, hvilket vi naturligvis ikke er utilfredse med. Imidlertid afventer vi stadig det endelige udfald af EU’s tobaksdirektiv, når det implementeres lokalt i medlemslandene med effekt fra 2016. Så vi er i fuld gang med forberedelserne til den nye fremtid,” siger Per Buch.

Koncernens hotelaktiviteter viser ligeledes fremgang med et forbedret resultat på Hotel Svendborg og fremgang i Fredericia, som trods udfordringer er på rette spor efter en omfattende renovering. Hotel Fredericia fremstår nu som et konkurrencedygtigt tilbud til kursus- og konferencesegmentet, hvilket allerede afspejler sig i en positiv kundetilgang og –tilfredshed.

Datterselskabet Halberg Kapital A/S, som investerer i unoterede virksomheder, foretog i april en investering i kompensatorvirksomheden LBH International A/S i Kerteminde. LBH er blevet tilført vækstkapital, så virksomheden kan intensivere sin indsats overfor både nye og eksisterende kunder i primært energisektoren. Samarbejdet er kommet godt fra start med bl.a. en styrkelse af både bestyrelse og den daglige ledelse.

Halberg fusionerer med virkning fra 1. maj 2014 sine tre danske tobaksselskaber, med Mac Baren Tobacco Company A/S som det fortsættende selskab. Fusionen er den del af et fortløbende arbejde med at hente omkostningsbesparelser og fremtidssikre organisationen, som i seneste regnskabsår havde rundet mere end 20 juridiske selskaber.

Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Per Buch, Halberg A/S, tlf. 40 98 08 01.

 

 

2013/14 Resultat og nøgletal for Halberg A/S

Tillæg til pressemeddelelse – 22. september, 2014

(i tusinde kr.)

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

           

Koncern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsætning

411.694

358.986

395.536

365.532

349.664

Resultat før skat

46.440

39.115

39.880

58.382

102.011

           

Driftsselskaber

 

 

 

 

 

           

Bruttoindtjening:

         

Mac Baren Tobacco Company A/S

93.155

73.807

86.143

92.979

85.362

Halberg Hotels A/S

15.572

12.927

9.012

9.695

9.337

Halberg Investering A/S

3.426

4.501

3.665

3.254

3.226

Halberg Kapital A/S

3.710

2.699

-545

-470

-1.718

Moderselskab, associeret virksomhed m.v.

4.560

5.753

2.842

-501

5.613

 

120.423

99.687

101.117

104.957

101.819

           

Resultat før skat:

         

Mac Baren Tobacco Company A/S

25.037

16.876

30.824

33.489

30.876

Halberg Hotels A/S

4.290

834

-6

3.656

3.236

Halberg Investering A/S

2.066

2.812

175

1.529

3.317

Halberg Kapital A/S

-736

157

-958

667

-990

Moderselskab, værdipapirer, ass. virksomhed m.v.

15.783

18.436

9.845

19.037

65.572

 

46.440

39.115

39.880

58.378

102.011

           

Egenkapital koncern

793.705

765.933

747.664

728.202

791.215