De seneste ti år er der sket meget hos Halberg og Mac Baren Tobacco Company. Virksomheden har bevæget sig fra en klassisk ledelsesstil til en flad struktur med et sæt fælles værdier som udgangspunkt.

Vi bestræber os dagligt på at blive bedre til det, vi er gode til. I den udvikling er vores værdier drivkraften bag vores handlinger. Værdierne binder virksomheden sammen og styrer os i det, vi gør over for hinanden og over for andre.

I Halberg arbejder vi ud fra følgende værdisæt:

  • Vi har tradition og skaber fornyelse
  • Vi er medarbejdere i balance
  • Vi har frihed under ansvar
  • Vi leverer kvalitet i alle forhold