Årsregnskab 2014/15. Solidt regnskab fra Halberg A/S og etablering af to nye forretningsområder

Årsregnskab 2014/15. Solidt regnskab fra Halberg A/S og etablering af to nye forretningsområder

Solidt regnskab fra Halberg A/S og etablering af to nye forretningsområder

Der var resultatfremgang i Mac Baren og på hotellerne, mens porteføljeselskaberne i Halberg Kapital lader vente på sig. Investeringsforening og regntøj er nye forretningsområder i det fynske familieejede konglomerat.

Halberg A/S fejrer sit største opkøb nogensinde med at offentliggøre et stærkt årsregnskab for 2014/15 efter selskabets generalforsamling fredag. Omsætningen faldt ganske vist med godt to procent, men det var ventet, efter Mac Baren Tobacco havde vinket farvel til en lønproduktion på cirka 20 mio. kr. Omsætningstabet blev næsten opvejet af fremgang i eksporten i den øvrige del af tobaksforretningen.

Halberg Hotels og Halberg Investering fortsatte ligeledes fremgangen på både top og bundlinje, mens virksomhedsinvesteringerne i Halberg Kapitals bidrog negativt, primært som følge af tab og nedskrivninger på højttalerselskabet Scandyna. Ledelsen har taget konsekvensen af den negative udvikling og afhændet aktiviteten efter regnskabsårets udløb.

Regntøj og investeringsforening

I stedet har Halberg Kapital i juni måned investeret i Elka Rainwear i Sunds, som allerede i indeværende regnskabsår ventes at bidrage positivt til koncernresultatet. Elka har vist stabilt voksende omsætning og indtjening i en længere årrække, og 2014 resultatet endte på 9,3 mio. kr. efter skat. Halberg Kapital har overtaget majoriteten i selskabet, som skal vokse sig endnu stærkere i eksporten.

Værdipapirerne bidrog efter et godt år på aktiemarkedet også positivt til Halberg A/S’ resultat. Det meget arbejde med at pleje investeringerne fik i årets løb Halberg til at stifte og børsnotere en investeringsforening i samarbejde med familien Gundersen i Assens. Foreningen, der investerer globalt i børsnoterede aktier, har landets laveste omkostningsprocent, og den vil fortsætte den langsigtede og konservative investeringsstrategi, som har kendetegnet Halbergs og Gundersens virksomheder gennem generationer.

—————————-

Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Per Buch, Halberg A/S, tlf. 40 98 08 01.