Fremgang på både top og bund hos Halberg A/S

Fremgang på både top og bund hos Halberg A/S

Omsætningsvæksten blev fastholdt i Mac Baren Tobacco Company og især Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest bidrog positivt i 2016/17 regnskabet, som var påvirket af store investeringer i produktionsapparatet som følge af nye krav til emballage i EU’s seneste tobaksdirektiv. Resultatet betegnes som tilfredsstillende.

Investering i og fremtidssikring af kerneforretningen Mac Baren Tobacco Company prægede regnskabsåret 2016/17 for Halberg A/S, som indsendte årsregnskab i denne uge. Anlægsinvesteringerne relaterede sig især til nyt pakke- og produktionsudstyr men også til en betydelig udvidelse af administrationen i Svendborg.

“Integration af porteføljen af tobakker fra engelske Imperial, som vi overtog i efteråret 2015, fortsætter med at bære frugt, og vi er i stand til at øge volumen på flere af de markeder, hvor de tidligere ejere havde opgivet at skabe vækst. Imidlertid har implementeringen af EU’s tobaksdirektiv, som trådte i kraft i maj 2016, og efterfølgende lovændringer i flere af EU-landene, medført større udgifter til bl.a. kassationer i flere af vores væsentlige eksportmarkeder. I det lys er vi særdeles tilfredse med resultatet i tobakken,” siger Per Buch, koncernchef i Halberg A/S.

Implementeringen af tobaksdirektivet fortsætter frem mod 2019, hvor producenterne skal have indført et omfattende sporingssystem (track-and-trace), som kan følge hver enkelt tobakspakke gennem hele distributionskæden, hvilket ifølge Per Buch vil medføre yderligere investeringer i de kommende år.

Halberg Hotels, som omfatter tre hoteller i Svendborg og Fredericia, fastholdt de positive takter fra sidste år. 40 nye værelser på Hotel Fredericia blev indviet i januar og forventes at bidrage positivt til både omsætning og resultater i årene fremover.

Halberg Kapital har ikke foretaget nye investeringer i regnskabsåret, men især et godt resultat i regntøjsvirksomheden Elka har medført, at investeringsselskabet nu bidrager positivt i det samlede koncernregnskab.

Endelig havde ejendoms- og værdipapirinvesteringerne et godt år og bidrog med sammenlagt 46,8 mio. kr. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest klarede sig bedre end det generelle aktiemarked med et afkast på 21,8%, og formuen blev i regnskabsåret øget fra 180 til 268 mio. kr.

Yderligere oplysninger:

Koncernchef Per Buch, Halberg A/S, tlf. 40 98 08 01.