Godt år for tobak, hoteller og regntøj men lavere afkast på værdipapirerne hos Halberg

Godt år for tobak, hoteller og regntøj men lavere afkast på værdipapirerne hos Halberg

Halberg A/S indsendte i denne uge et årsregnskab, som var præget af et stærkt resultat i koncernens tobaksselskab Mac Baren, herunder betydelig fremgang i det amerikanske datterselskab Sutliff, i hoteldivisionen og i Elka Rainwear. Resultatet betegnes som tilfredsstillende.

En omsætningsfremgang på 10 % til 640 mio. kr. og en forbedring af driftsindtjeningen på 12 % var drevet af fremgang i kerneforretningen inden for tobak, Halberg Hotels og regntøjsvirksomheden Elka i det netop offentliggjorte årsregnskab fra familieejede Halberg A/S i Svendborg.
Til gengæld var der ikke samme medvind på værdipapirmarkederne og i dollarkursen som forrige år. De finansielle poster gav et resultat på kun 3,5 mio. kr. mod 31,9 mio. kr. i 2016/17, hvilket medførte, at resultatet efter skat faldt med 24 % fra 57,8 mio. kr. til 45,5 mio. kr. Det lavere overskud kan dog ikke ødelægge humøret hos koncernchef Per Buch, som hæfter sig ved den positive udvikling i et år, som ellers var anset for at være et investeringsår:

“Det er dejligt at se, at vi nu høster frugterne af vores akkvisition af Imperial Tobacco’s pibetobakker og finskårne produkter i 2015 samt vores investering i 2013 i amerikanske Sutliff, der har været igennem en større omstilling, hvorfor resultaterne lod vente på sig. Ligeledes er det strålende, at vores udvidelse med 41 nye værelser på Hotel Fredericia har båret frugt,” siger Per Buch og tilføjer:

“Vi er særligt glade for, at driftsindtjeningen er forbedret, da vi de seneste to år har investeret kraftigt i kapitalapparat og organisation for at imødekomme de voldsomme myndighedskrav, som rammer SMV-virksomheder i tobaksbranchen særligt hårdt.”

Det intensive arbejde med at leve op til det seneste tobaksdirektiv fra EU har medført, at Halberg Kapital, som omfatter koncernens investeringer uden for tobakken, ikke har investeret i nye selskaber siden 2015. Regntøjsvirksomheden Elka fik endnu et godt år med en resultatfremgang på 6 procent, mens løbetøjsvirksomheden Performance Group Scandinavia fortsat har det svært.

“Vi har været nødsaget til at rykke tættere på den daglige drift. Vi har skiftet ledelsen, overtaget majoritetsejerskabet samt re-kapitaliseret selskabet, så vi har fået et langtidsholdbart fundament at bygge videre på”, siger Per Buch, som forventer at Halberg Kapital i indeværende år igen vil foretage nye investeringer i en eller flere virksomheder.

Yderligere oplysninger:

Koncernchef Per Buch, Halberg A/S, tlf. 40 98 08 01.

Bilag: 5 års resultat- og nøgletalsoversigt for Halberg A/S