Historie

I 1850 fødtes Harald Halberg som søn af Hans Nissen Halberg, som var skipper på skonnerten Kodan og bosat på Ærø. Unge Harald ville gerne følge i sin fars fodspor og fik af sin far – som egentlig hellere så, at sønnen valgte en anden levevej end ham selv – lov at tage med på en sejlads til England. Som kok. Det viste sig, at Harald ikke var søstærk, hvorfor han gik i land, hvilket blev starten på Halberg Koncernen.

For Harald Halberg kom i lære på Schærs Tobaksfabrik i Svendborg, og senere arbejdede han på tobaksfabrikker i både Malmø og København. I Danmark fandtes på den tid et utal af tobaksfabrikker, og i 1887 satte Carl Bønnelycke i Svendborg sin tobaksfabrik grundlagt 1826 til salg. Harald Halberg slog til. Han overtog virksomheden og flyttede tilbage til Svendborg, hvor han bosatte sig med sin familie i huset Møllergade 20, som stadig er i familien Halbergs eje. Harald Halberg og hans hustru Ida’s to sønner Einar og Otto Halberg blev begge ansat i S. Bønnelycke’s Eft., som fabrikken hed dengang. Da Harald Halberg døde i 1919, overtog sønnerne virksomheden og førte den videre under navnet Harald Halberg Cigar & Tobaksfabrik.

Our High Quality Tobacco History - Mac Baren

Einar Halberg og hans hustru Emmy’s yngste søn Jørgen, født i 1915, kom i lære hos cigarfabrikant Ludvig Lundbye Tørring i Odense og senere hos P. Wulff i København. I 1939 drog Jørgen Halberg til Amerika for at fortsætte sin tobaksuddannelse, og imens han var der, brød 2. Verdenskrig ud, så Jørgen Halberg måtte blive i 6 år, hvorefter han kom hjem til Svendborg og startede i familievirksomheden.

I begyndelsen af 1950’erne introducerede Jørgen Halberg markedet for en helt ny type pibetobak under navnet Mac Baren.  – den mest kendte er Mac Baren Mixture. Den nye pibetobak gjorde så stort indtryk på alverdens piberygere, at virksomheden blev synonym med Mac Baren, og ‘Made in Denmark’ blev forbundet med pibetobak af højeste kvalitet.

Så stærkt stod brandet, at Harald Halberg Tobaksfabrikker senere skiftede navn til Mac Baren. Jørgen Halberg, som skabte Mac Baren, døde i oktober 1995.

Jørgen Halberg’s ældste søn Henrik Halberg, født i 1950, blev medejer af virksomheden i 1971. Henrik Halberg grundlagde gennem tobaksuddannelse i USA, Mexico og Brasilien og gennem rejser på tobaksopkøb med sin far sit indgående kendskab til råtobak. En ekspertviden, som Henrik Halberg brugte på sine mange rejser verden rundt på tobaksopkøb til brug i de mange blandinger, som fremstilles på fabrikken på Porthusvej til de mere end 70 markeder verden over, hvor Mac Baren Tobakker sælges.

Henrik Halberg var indtil sin bortgang i januar 2021 hovedaktionær i Halberg A/S, som ejes af  Harald Halberg Holding, hvor også Henrik Halbergs søskende og femte generation af familien er medejere. Familievirksomheden er nu en koncern med adskillige selskaber inden for tobak, hotelvirksomhed, erhvervsbeklædning og kapitalforvaltning.

I maj 2021 satte Frederik Harald Halberg, 5. generation i familievirksomheden, sig i  direktørstolen. Traditionen føres videre, og historien fortsætter.

Frederik Harald Halberg

Hvis ovenstående korte udsnit af slægten og virksomhedens historie har givet appetit til at vide mere, kan bogen ”Tobak til Tiden”, udgivet i samarbejde med Svendborg Museum, købes på museets hjemmeside, ligesom den er at finde på landets biblioteker.

HALBERG HOTELS

Einar Halberg, som en overgang var Svendborg’s borgmester, havde i 1950’erne været inddraget i arbejdet med at få del i USA’s Marshall-hjælp, hvilket havde ført til, at der blev givet penge til opførelse af et stort, moderne hotel i byen, Hotel Svendborg.  25 år senere trængte hotellet til en håndsrækning, og Jørgen Halberg købte det i 1979 for at bevare byens hotel. Dermed var den første investering i et hotel en realitet. Investeringen skete i ligeså høj grad med hjertet som med økonomisk gevinst for øje, og den økonomiske håndsrækning er stadig i dag karakteristisk for Halbergs måde at drive virksomhed på. Vi tager et socialt og et lokalt ansvar.

Siden er også Hotel Garni ved banegården i Svendborg kommet til, og i 2011 købte Halberg det daværende Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia. Dermed var Halberg Hotels A/S skabt med visionen om gennem udvikling og opkøb at skabe en gruppe af individuelle hoteller, som er erhvervslivets, og feriefolkets foretrukne valg, fordi man her føler sig velkommen og oplever personlig betjening, og bliver genkendt, når man kommer tilbage.

HALBERG KAPITAL

Halberg Koncernen er en finansiel meget stærk virksomhed med en egenkapital på cirka 1 mia. kroner, og i efteråret 2008 besluttedes det at etablere Halberg Kapital med henblik på at investere direkte i mindre og mellemstore unoterede virksomheder.

Missionen for Halberg Kapital er at udbygge fundamentet for den fremtidige indtjening i Halberg Koncernen og således styrke videreførelsen af en betydelig Svendborg-virksomhed som arbejdsgiver.