Ledelse i Halberg koncernen

Halberg praktiserer værdibaseret ledelse og i vores virksomhed er ledelse ikke en præcis videnskab, hvor svaret på forhånd er givet. Ledelsesfilosofien er snarere baseret på sund fornuft, åbenhed og en høj grad af frihed til at arbejde inden for de rammer, de målsætninger og det værdigrundlag, vi har identificeret.

Denne filosofi stiller store krav til vores ledelse, som må gå forrest som det gode eksempel og løbende udvikle kompentencerne til at forstå, formulere og acceptere individuelle og fælles målsætninger. Ledelsen skal være i stand til at coache og lede i kraft af deres personlighed. Hvad vi siger, er hvad vi gør!

Daglig ledelse

Per Buch, administrerende direktør, CEO

Bestyrelse

Hemming Van, bestyrelsesformand

Henrik Halberg

Lisbeth Halberg

Frederik Harald Halberg