Presse

Medarbejderne i Halberg Koncernens mindeord om Henrik Halberg

Mindeord om tobaksfabrikant, administrerende direktør Henrik Halberg, Svendborg Henrik Halberg gik pludselig bort søndag den 3. januar i en alt for tidlig alder. Kun 70 år blev han. Henrik Halberg – eller rettere Henrik for alle var på fornavn med ham - var tobaksmand helt ind i sjælen. Født ind i branchen som fjerde generation i familievirksomheden i Svendborg. Men Henrik var meget mere end det. Som arbejdsgiver viste han alle sine medarbejdere meget stor tillid og kærede sig meget om os. Han tænkte altid på virksomheden, og dens fortsatte udvikling kom i første række. Hvilket da også har resulteret i, at tobaksaktiviteterne gennem årene er vokset og foruden Mac Baren Tobacco Company i Svendborg nu også tæller Sutliff Tobacco Company i Richmond, USA og Unitas Tabakfabrik i Berlin. Henrik Halberg kunne godt lide at sætte ting i gang – han ville forandre for at bevare. Det gjaldt både hans virksomhed og hans by. Det lå Henrik meget på sinde at være medvirkende...

Henrik Halberg er pludselig gået bort 3. januar 2021

Det er med meget stor sorg, at vi må meddele, at vores afholdte og respekterede ejer Henrik Halberg pludselig er gået bort i sit hjem på Tåsinge igår, søndag den 3. januar om formiddagen. Der var ingen tegn på sygdom forinden, og Henrik Halberg havde netop lavet friskpresset juice til sin hustru, Britta og sig selv og sat sig med avisen, da han formentlig blev ramt af en blodprop kun 70 år gammel. Vi har alle mistet noget med Henrik Halbergs alt for tidlige bortgang: En god ven. En arbejdsgiver, der viste os alle en meget stor tillid. Der kærede sig om sine medarbejderes ve og vel, og som altid tænkte på virksomheden og dens fortsatte udvikling. Men det største tab har Britta lidt med tabet af sin mangeårige ægtefælle. Henrik Halberg havde med vanlig grundighed for år tilbage bestemt, hvad der skulle ske med virksomheden, når han en dag var borte, hvilket betyder, at familieejerskabet fortsætter i Henriks ånd, og at...

Ny økonomidirektør i Halberg Koncernen

  Carsten Schmidt er pr. 1. november 2020 ansat som økonomidirektør i Halberg Koncernen, Svendborg, hvor han skal stå i spidsen for koncernens samlede økonomi, IT og digitalisering. Carsten Schmidt er uddannet revisor og Executive MBA. Han kommer fra en stilling som økonomidirektør i Scandinavian Brakes Systems A/S, er 49 år og bosat i Svendborg...

Stabilt regnskab fra Halberg A/S: Høj aktivitet, opkøb og nyt forretningsområde i tobaksdivisionen

Svendborg, den 26. september 2019     Stabilt regnskab fra Halberg A/S: Høj aktivitet, opkøb og nyt forretningsområde i tobaksdivisionen   Halberg A/S indsendte i denne uge årsregnskab, som - uanset et driftsmæssigt turbulent år - gav et tilfredsstillende resultat. Koncernens tobaksselskab Mac Baren har efter regnskabsårets udgang overtaget samtlige tobaksvaremærker fra den hæderkronede tyske konkurrent Planta.   2018/19 regnskabsåret var tæt på en gentagelse af sidste års omsætning og resultat. Den stabile udvikling dækker dog over en betydelig aktivitet og variation på tværs af datterselskaberne, som var påvirket af ekstraordinære poster, herunder både køb og salg af varemærker.   I Mac Baren Tobacco Company, som er verdens næststørste producent af pibetobak, blev driften negativt påvirket af forberedelserne til det omfattende EU Track & Trace sporingssystem, som trådte i kraft den 20. maj. I Europa påvirkede forhøjede afgifter på det vigtige franske marked desuden afsætningen negativt for både Mac Baren og de primære konkurrenter, mens amerikanske Sutliff og datterselskabet Mac Baren USA til gengæld leverede et rekordresultat.   Halberg Hotels...

Godt år for tobak, hoteller og regntøj men lavere afkast på værdipapirerne hos Halberg

Halberg A/S indsendte i denne uge et årsregnskab, som var præget af et stærkt resultat i koncernens tobaksselskab Mac Baren, herunder betydelig fremgang i det amerikanske datterselskab Sutliff, i hoteldivisionen og i Elka Rainwear. Resultatet betegnes som tilfredsstillende. En omsætningsfremgang på 10 % til 640 mio. kr. og en forbedring af driftsindtjeningen på 12 % var drevet af fremgang i kerneforretningen inden for tobak, Halberg Hotels og regntøjsvirksomheden Elka i det netop offentliggjorte årsregnskab fra familieejede Halberg A/S i Svendborg. Til gengæld var der ikke samme medvind på værdipapirmarkederne og i dollarkursen som forrige år. De finansielle poster gav et resultat på kun 3,5 mio. kr. mod 31,9 mio. kr. i 2016/17, hvilket medførte, at resultatet efter skat faldt med 24 % fra 57,8 mio. kr. til 45,5 mio. kr. Det lavere overskud kan dog ikke ødelægge humøret hos koncernchef Per Buch, som hæfter sig ved den positive udvikling i et år, som ellers var anset for at være et investeringsår: "Det er...

Fremgang på både top og bund hos Halberg A/S

Omsætningsvæksten blev fastholdt i Mac Baren Tobacco Company og især Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest bidrog positivt i 2016/17 regnskabet, som var påvirket af store investeringer i produktionsapparatet som følge af nye krav til emballage i EU's seneste tobaksdirektiv. Resultatet betegnes som tilfredsstillende. Investering i og fremtidssikring af kerneforretningen Mac Baren Tobacco Company prægede regnskabsåret 2016/17 for Halberg A/S, som indsendte årsregnskab i denne uge. Anlægsinvesteringerne relaterede sig især til nyt pakke- og produktionsudstyr men også til en betydelig udvidelse af administrationen i Svendborg. "Integration af porteføljen af tobakker fra engelske Imperial, som vi overtog i efteråret 2015, fortsætter med at bære frugt, og vi er i stand til at øge volumen på flere af de markeder, hvor de tidligere ejere havde opgivet at skabe vækst. Imidlertid har implementeringen af EU's tobaksdirektiv, som trådte i kraft i maj 2016, og efterfølgende lovændringer i flere af EU-landene, medført større udgifter til bl.a. kassationer i flere af vores væsentlige eksportmarkeder. I det lys er vi særdeles...

Vækst hos Halberg A/S efter opkøb og vellykket integration i tobakken

Både omsætning og driftsresultat fik et markant løft trukket af kerneaktiviteten i Mac Baren Tobacco Company. Også hotelforretningen er i god gænge, mens værdipapirinvesteringer, finansielle udgifter og goodwillafskrivninger trak ned, sidstnævnte som følge af investeringer i nye brands og anlægsaktiver. Årsregnskabet fra Halberg A/S i Svendborg viste endnu en gang, at det er muligt at skabe vækst og indtjening i et faldende marked. Efter opkøbet af en lang række varemærker fra den britiske gigant Imperial Tobacco i september sidste år, har Mac Baren evnet at øge sin omsætning med 31 procent og sin driftsindtjening med 65 procent, selvom opkøbet kun indgår med 8 måneder i det netop aflagte årsregnskab fra Svendborg virksomheden. Væksten er ikke alene drevet af de tilkøbte varemærker. Også den eksisterende Mac Baren forretning viste gode takter med en vækst i især eksportmarkederne, oplyser koncernchef Per Buch. "Vi er meget tilfredse med vores resultat i Mac Baren - især i lyset af, at vi i regnskabsåret brugte mange ressourcer på...

Mac Baren Tobacco Company i sit hidtil største internationale opkøb

Mac Baren Tobacco Company i sit hidtil største internationale opkøb Med overtagelsen af en lang række globale brands og en årlig produktion på 500 tons tobak fra den børsnoterede britiske gigant Imperial Tobacco Group, konsoliderer den familieejede Svendborg-virksomhed sin position som en af verdens absolut førende producenter af pibetobak og bliver samtidig en betydelig international aktør inden for finskåret rulletobak. At man fortsat satser benhårdt på at vokse i kerneforretningen, satte Halberg-ejede Mac Baren Tobacco Company i Svendborg endnu en tyk streg under, da selskabet forleden indgik aftale om at købe verdens tredjestørste portefølje af pibetobak og en række finskårne tobakker fra engelske Imperial Tobacco Group. Handlen følger i kølvandet på købet af den næststørste amerikanske producent af pibetobak, Sutliff Tobacco Company, i 2013....

Årsregnskab 2014/15. Solidt regnskab fra Halberg A/S og etablering af to nye forretningsområder

Solidt regnskab fra Halberg A/S og etablering af to nye forretningsområder Der var resultatfremgang i Mac Baren og på hotellerne, mens porteføljeselskaberne i Halberg Kapital lader vente på sig. Investeringsforening og regntøj er nye forretningsområder i det fynske familieejede konglomerat. Halberg A/S fejrer sit største opkøb nogensinde med at offentliggøre et stærkt årsregnskab for 2014/15 efter selskabets generalforsamling fredag. Omsætningen faldt ganske vist med godt to procent, men det var ventet, efter Mac Baren Tobacco havde vinket farvel til en lønproduktion på cirka 20 mio. kr. Omsætningstabet blev næsten opvejet af fremgang i eksporten i den øvrige del af tobaksforretningen. Halberg Hotels og Halberg Investering fortsatte ligeledes fremgangen på både top og bundlinje, mens virksomhedsinvesteringerne i Halberg Kapitals bidrog negativt, primært som følge af tab og nedskrivninger på højttalerselskabet Scandyna. Ledelsen har taget konsekvensen af den negative udvikling og afhændet aktiviteten efter regnskabsårets udløb. Regntøj og investeringsforening I stedet har Halberg Kapital i juni måned investeret i Elka Rainwear i Sunds, som allerede i...