Værdier

 

Vi bestræber os dagligt på at blive bedre til det, vi er gode til. I den udvikling er vores værdier drivkraften bag vores handlinger. Værdierne binder virksomheden sammen og styrer os i det, vi gør over for hinanden og over for andre.

I Halberg arbejder vi ud fra følgende værdisæt:

 

Vi har tradition og skaber fornyelse

Vi bruger vores historie som afsæt til at udvikle virksomheden. Vi bruger vores tradition til at blive førende i et nichemarked. Og vi bruger vores førerposition til at opfinde og opdyrke nye nichemarkeder.

Det betyder, at vi har fokus på forretningsudvikling gennem lønsomhed, konkurrencedygtighed og innovation, hvilket kræver, at vi kan stille det bedste hold.

Vi er medarbejdere i balance

Det bedste hold består af spillere i balance med sig selv. Medarbejdere i Halberg er i balance med sig selv og deres omgivelser. Den daglige ledelse har et situationsbestemt fokus med udgangspunkt i den enkelte medarbejders balance.

Medarbejdere i balance formår at få familie-, fritids- og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed. Medarbejdere i balance er fleksible, tager initiativ og er gode til at arbejde sammen med andre. Medarbejdere i balance siger fra, når grænserne for deres formåen er nået.

Det betyder, at Halberg er en arbejdsplads, der har fokus på balance mellem arbejdsliv og familieliv. Fokus på balance mellem de krav, der stilles, og den medarbejder, der skal leve op til dem. Fokus på at de medarbejdere, der er i virksomheden, stræber efter at opnå den balance.

Vi har frihed under ansvar

Ledelse i Mac Baren Tobacco Company er baseret på et positivt menneskesyn. Udgangspunktet er, at alle har lyst til at bidrage til at opnå de fælles målsætninger, hvis man inden for deres ansvarsområde får spillerum til at løse opgaverne gennem fantasi og initiativ.

Frie og fleksible forhold inden for de enkelte ansvarsområder, hvor indsats og resultater er afgørende succeskriterier, er en betingelse for en kultur, der kan gøre os til en moderne, fremsynet og lønsom virksomhed.

Enhver medarbejder har derfor frihed til at gribe sine opgaver kreativt an, så længe det sker uden at bryde den tillid, der fra ledelsesside er vist ved den udstrakte frihedsgrad. Ingen er fritaget fra at tage ansvar for egne handlinger.

Lederens vigtigste opgave er at definere og kommunikere rammerne for den enkelte medarbejders ansvar. Virksomhedens ledere er i stand til at delegere ansvar og coache den enkelte medarbejder, så han eller hun får mest muligt ud af sine evner.

Vi leverer kvalitet i alle forhold

Kvalitet er gennemgående i alt, hvad vi foretager os.

Den enkelte har et ansvar for, at vores kunder og øvrige interessenter opfatter os som en troværdig samarbejdspartner i alle henseender. Det ansvar kan man kun bestride ved at have kvalitet i alle sine handlinger og aldrig springe over, hvor gærdet er lavest.

Det betyder, at vi i vores interne omgang med hinanden holder et højt kommunikationsniveau, hvor vi deler information og viden.

Kunden er altid i centrum for os, når vi tager beslutninger. Vi planlægger med kundens behov for øje. Vi producerer med kundens behov for øje. Vi kvalitetssikrer med kundens behov for øje. Det gør vi for vores egen skyld.