HALBERGS FAMILIEFOND AKTIVERES NU TIL GLÆDE FOR ALMENNYTTIGE OG KULTURELLE FORMÅL PÅ SYDFYN OG ØERNE. EN GOD DAG FOR FORENINGS- OG KULTURLIVET PÅ SYDFYN.

Bestyrelsesformand for Halbergs Familiefond, Bent Lundgaard, oplyser, at det har været velkendt, at Halberg A/S, i et vist omfang og gennem mange år – og meget diskret – har ydet bidrag og støtte til foreningsliv og kultur på Sydfyn.

Efter Henrik Halbergs død den 3. januar 2021 formaliseres den økonomiske støtte nu og i fremtiden gennem Halbergs Familiefond, der er stiftet af Henrik Halberg i 2006 med henblik på aktivering efter stifterens død. Det er således privatpersonen Henrik Halberg, der er stifter af Fonden.

Fondens midler er tilført fra Henrik Halbergs formue, der bl.a. er oparbejdet gennem en betydelig ejerbesiddelse i koncernen Halberg A/S. Det er planen, at Fonden hvert år modtager nye pengetilførsler.

Formålet med Halbergs Familiefond er ifølge fundatsen at yde bidrag til velgørende eller på anden måde almennyttige formål herunder kulturelle formål på Sydfyn og Øerne.

Bent Lundgaard tilføjer, at det er en meget generøs tankegang, der er årsag til, at Henrik Halberg har stiftet Halbergs Familiefond. Formålet er at bidrage økonomisk til Almennyttige og Kulturelle formål i Det Sydfynske område, til glæde for både udviklingen og dermed også for mange mennesker på Sydfyn.

Henrik Halberg havde meget stor veneration for det Sydfynske område, og han ønskede ved stiftelsen af Halbergs Familiefond at påtage sig et socialt og lokalt ansvar.

Det er ganske særligt, at en så betydelig Fond som Halbergs Familiefond åbner for økonomisk støtte, og det er derfor en god dag for forenings- og kulturlivet på Sydfyn og Øerne, hvor nye muligheder åbner sig. Netop Det Sydfynske område er kendt for et driftigt, kreativt og rigt forenings- og kulturliv med rigtig mange aktiviteter og projekter.

Bestemmelserne i Fundatsen er rummelige, og det gør, at det er muligt for bestyrelsen at imødekomme mange forskelligartede interesseområder.
Som eksempler kan jeg nævne:
Humanitære formål, f.eks. udsatte og sårbare børn, ældre og familier, gennem foreninger og organisationer, Forenings- og fritidsliv, som f.eks. spejdere, sports- og idrætsklubber, musik, dans og maritime aktiviteter m.fl., Kunst, kultur, historie og museer.

Halbergs Familiefond forventer at donere 5 mio. kr. i Fondens første driftsår.

Halbergs Familiefond ledes af en bestyrelse, bestående af:

  • Bent Lundgaard, formand,
  • Peter Burkal Larsen, næstformand,
  • Britta Schondel, bestyrelsesmedlem,
  • Ann-Julie Halberg, bestyrelsesmedlem.

Endvidere er Annette Hedgaard Boye ansat som Fondens Administrator.

Bestyrelsen træffer beslutning om indkomne ansøgninger 4 gange årligt, første gang i december 2022.

Bent Lundgaard oplyser endvidere, at der til brug for ansøgerne er udarbejdet en hjemmeside og et nemt og let tilgængeligt elektronisk ansøgningssystem, der skal benyttes af ansøgerne.
Hjemmesiden giver yderligere information om Fonden og dens støttemuligheder. Ansøgerne bliver guidet gennem ansøgningsprocessen via et link fra hjemmesiden og Fondens bestyrelse har således forsøgt at gøre det nemt og relevant for ansøgerne. Det er således ikke muligt at ansøge pr. brev eller mail.

Adressen på Halbergs Familiefond hjemmeside er:
www.halbergsfamiliefond.dk

og jeg vil opfordre foreninger med humanitære formål, foreninger med sports- og fritidsliv samt foreninger med kulturelle formål m.fl., til at indsende ansøgninger om tilskud til deres projekter.

Svendborg, den 25. oktober 2022
På Fondens vegne
Bent Lundgaard
Formand