Værdier

Det tager tid at opbygge en virksomheds sande identitet. Dette gøres bl.a. igennem de beslutninger og handlinger, som de mennesker, der er en del af virksomheden, træffer.

Halberg A/S bygger på solide, hævdvundne familietraditioner.  Vores værdier og de mennesker, der arbejder med os, er grundpillerne i vores stabile vækst.

For os er vores værdier de værktøjer, der er nødvendige for de daglige forbedringer, og de er referencepunkter for alle dem, der arbejder for os og med os.  Værdierne er det middel, hvormed vi konsoliderer vores relationer både indenfor og udenfor vores virksomhed.

De mennesker, der arbejder hos os, er grundlaget for virksomhedens succes. Hver enkelt medarbejders primære opgave har afgørende betydning for vores vækst, uanset hvor de befinder sig i virksomheden.

Alle medarbejdere nyder alle godt af en høj grad af frihed inden for deres respektive ansvarsområde. Jo større frihed, jo større ansvar. Vores ledere har stor handlefrihed, og de går forrest i beslutningsprocesserne. Ydermere forventer vi, at de er fuldt ud engagerede og udfører deres arbejde efter bedste evne.

En god leder bør fuldt ud forstå betydningen af vores virksomheds grundlæggende værdier, tage dem til sig og bruge dem som rettesnor i deres dagligdag; lederne bør være et godt eksempel for andre medarbejdere ved at engagere sig og vise, at de altid ønsker at udvikle nye kompetencer for at udvikle sig både personligt og professionelt.

Vi har tradition og skaber fornyelse

Vi bruger vores historie og traditioner som afsæt til at udvikle virksomheden. Samtidig er vi også nødt til at fokusere og tro på innovationens kraft for at opnå forsat vækst, kvalitet og effektivitet. Innovation ligger i virksomhedens DNA, lige fra de beslutninger, der

træffes på ledelsesniveau, og gennem diverse produktionsprocesser. Der lægges også vægt på at udvikle individuelle færdigheder, som er grundlæggende for at sikre virksomhedens fortsatte vækst og udvikling.

Vi er medarbejdere i balance

Et team er ikke effektivt, hvis dets medlemmer ikke arbejder i balance med sig selv og med deres arbejdsplads.

Halberg-koncernen har altid været særligt opmærksom på at tilbyde sine ansatte de fornødne ressourcer og faciliteter, som kan være nyttige for at skabe en god balance mellem arbejdsliv, familie og fritid.

Medarbejdere i balance er fleksible, tager initiativ og er gode til at arbejde sammen med andre, samtidig med at man bidrager med højt engagement, innovation og erfaring til sit team. Medarbejdere i balance formår også at sige fra, når grænserne for deres formåen er nået.

Det betyder, at Halberg er en arbejdsplads, der har fokus på balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Fokus på balance mellem de krav, der stilles, og den medarbejder, der skal leve op til dem. Fokus på at de medarbejdere, der er i virksomheden, stræber efter at opnå denne balance.

Vi har frihed under ansvar

Ledelse i Halberg er baseret på et positivt menneskesyn. Udgangspunktet er, at alle har lyst til at bidrage til at opnå de fælles målsætninger, hvis man inden for deres ansvarsområde får spillerum til at løse opgaverne gennem kreativitet og initiativ.

Frie og fleksible forhold inden for de enkelte ansvarsområder, hvor indsats og resultater er afgørende succeskriterier, er en betingelse for en kultur, der kan gøre os til en moderne, fremsynet og lønsom virksomhed.

 

Enhver medarbejder har derfor frihed til at gribe sine opgaver kreativt an, så længe det sker uden at bryde den tillid, der fra ledelsessiden er vist ved den udstrakte frihedsgrad. Ingen er fritaget fra at tage ansvar for egne handlinger.

Lederens vigtigste opgave er at definere og kommunikere rammerne for den enkelte medarbejders ansvar. Virksomhedens ledere er i stand til at delegere ansvar og coache den enkelte medarbejder, så han eller hun får mest muligt ud af sine evner og kompetencer.

Vi leverer kvalitet i alle forhold

Kvalitet er gennemgående i alt, hvad vi foretager os.

Den enkelte har et ansvar for, at vores kunder, leverandører og øvrige interessenter opfatter os som en troværdig samarbejdspartner i alle henseender. Det ansvar kan man kun bestride ved at have kvalitet i alle sine handlinger og aldrig springe over, hvor gærdet er lavest.