Når du søger job

karriere

Ledige stillinger

Halberg som arbejdsplads

Når du søger job

Vi planlægger vores ansættelsesproces, så der er tid og rum til, at lære hinanden at kende. Du skal lære os at kende, og vi skal lære dig at kende, så beslutningen om et fremtidigt samarbejde føles rigtig.

Måske du har søgt uopfordret eller måske du har søgt på et aktivt stillingsopslag? Uanset hvordan du har rakt ud til os, bliver vi altid enormt beæret, når der vises interesse for vores koncern.

Når du søger en konkret stilling

Vi gennemgår løbende vores indkomne ansøgninger, når vi har en stilling opslået. Du kan dog normalt først forvente at høre fra os efter ansøgningsfristen, medmindre andet er angivet i opslaget.

Vi bestræber os på at få afsluttet vores rekrutteringer så hurtigt efter ansøgningsfristen som muligt, så ingen sidder og venter unødigt.

1. samtale

Når vi har gennemgået vores ansøgere, vælger vi, hvem vi gerne vil invitere til en 1. samtale. Uanset hvilken stilling du har ansøgt, vil vi gerne møde dig. På den første samtale giver vi dig mulighed for at fortælle om dig selv, og vi vil typisk spørge ind til dit CV og din ansøgning. Vi vil ligeledes også fortælle dig om jobbet og virksomheden. Du kan også forvente, at vi spørger ind til din lønforventning, eller også vi vil fortælle dig om, hvor du kommer til at ligge lønmæssigt f.eks. hvis du skal være timelønnet medarbejder. Under 1. samtale vil du også få lejlighed til at få afklaret dine spørgsmål til os.

Afhængigt af stillingen vil den videre proces normalt involvere en 2. samtale, besøg på arbejdspladsen eller indgåelse af aftale om ansættelse. Du vil typisk i slutningen af 1. samtale få information om den videre proces.

En 1. samtale varer ca. 45-60 minutter.

2. samtale

Forinden 2. samtale vil du modtage information om, hvad du skal forberede dig på. Vi anvender ofte personanalyse og/eller en logisk test på 2. samtalen. Du vil modtage, og skulle udfylde disse analyser på forhånd, så vi har resultaterne klar til vores samtale med dig. Vi bruger analyserne som samtaleværktøj til at blive klogere på dig som kollega og medarbejder.

HR-teamet er certificeret i testfeedback, og vil derfor være deltagende på samtalen.

På nogle 2. samtaler gør vi også brug af cases, opgaver eller ”besøg på arbejdspladsen”. Cases og opgaver bruges til at vurdere situationer eller opgaver, der er relevante for stillingen. Cases og opgaver tilpasses den specifikke stilling  

– Du vil inden samtalen, blive informeret om hvorvidt du skal løses casen på forhånd eller på stedet. Besøg på arbejdspladsen vil typisk blive brugt, hvis det har relevans for forståelsen af hvad jobbet indebærer.

Hvis der er yderligere led i kvalificeringen af dig som ansøger efter 2. samtalen, vil du få nærmere besked.

En 2. samtale varer ca. 2-2,5 timer.

Referencer

Vi gør brug af referencer i vores rekrutteringsproces. Hvis du bliver bedt om at opgive referencer, vil det typisk være lige inden et konkret ansættelsestilbud. Vi kontakter derfor ikke referencer på flere kandidater til samme stilling.

For os handler det om at få kvalificeret vores beslutning. Vi indhenter ikke referencer uden dit samtykke. Du bestemmer referencen, men vi vil ofte bede om at få lov til at tale med en tidligere leder.

Du har søgt uopfordret

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, gemmer vi din ansøgning og dit CV i vores database i 6 måneder. Hvis der opstår en jobmulighed, der matcher din profil, vil vi kontakte dig. Din ansøgning og CV slettes automatisk fra vores database efter 6 måneder, medmindre du genaktiverer det for yderligere 6 måneder.

Vi gennemgår vores bunke af uopfordrede ansøgninger jævnligt, men hvis du ser en konkret stilling, du gerne vil søge, opfordrer vi dig til at søge på det konkrete stillingsopslag. På den måde sikrer du, at du bliver taget i betragtning.

Værdier

Ledelse

En del af noget større