ledelsen

I Halberg praktiseres værdibaseret ledelse og hos os er ledelse ikke en præcis videnskab, hvor svaret på forhånd er givet. Ledelsesfilosofien er snarere baseret på sund fornuft, åbenhed og en høj grad af frihed til at arbejde inden for de rammer, de målsætninger og det værdigrundlag, vi har identificeret.

Dette stiller store krav til vores ledelse, som må gå forrest som det gode eksempel og løbende udvikle kompetencerne til at forstå, formulere og acceptere individuelle og fælles målsætninger. Ledelsen skal være i stand til at coache og lede i kraft af deres personlighed. Hvad vi siger, er hvad vi gør.

DAGLIG LEDELSE

rederik Harald Halberg

Jesper Uggerhøj, administrerende direktør, CEO

Lizette Kjellerup, økonomidirektør, CFO

BESTYRELSE

Torben Sørensen, Formand

Carsten Bo Pedersen (Næstformand)

Lee-Emilie

Lee-Emilie Halberg

Jørgen Gylling Poulsen

Steen Hoff

Stig Due