ledelsen

I Halberg praktiseres værdibaseret ledelse og hos os er ledelse ikke en præcis videnskab, hvor svaret på forhånd er givet. Ledelsesfilosofien er snarere baseret på sund fornuft, åbenhed og en høj grad af frihed til at arbejde inden for de rammer, de målsætninger og det værdigrundlag, vi har identificeret.

Dette stiller store krav til vores ledelse, som må gå forrest som det gode eksempel og løbende udvikle kompetencerne til at forstå, formulere og acceptere individuelle og fælles målsætninger. Ledelsen skal være i stand til at coache og lede i kraft af deres personlighed. Hvad vi siger, er hvad vi gør.

DAGLIG LEDELSE

rederik Harald Halberg

Frederik Harald Halberg, administrerende direktør, CEO

Carsten Schmidt, økonomidirektør, CFO

BESTYRELSE

Per Buch, formand

Lee-Emilie

Lee-Emilie Halberg

Torben Sørensen, næstformand

Stig Due

Jørgen Gylling Poulsen

Steen Hoff